Zaznacz kategorię
  • Komunikacja
  • Usługi
  • Gastronomia
  • Edukacja
  • Sklepy
  • Sport
  • Droga na lotnisko

Wybrane elementy charakteryzujące lokalizację Alchemii

Alchemia zlokalizowana jest w rozwijającym się, biznesowym centrum Trójmiasta, przy głównej arterii łączącej Gdańsk, Gdynię i Sopot. Jej położenie charakteryzują:

Główna, 3 pasmowa droga (Al. Grunwaldzka) łącząca Gdańsk, Sopot i Gdynię

Peron SKM (bezpośrednie przejście tunelem z peronu na teren inwestycji)

Przystanki autobusowe

Ścieżka rowerowa

Przystanki tramwajowe

Łatwy wjazd na teren inwestycji (własne skrzyżowanie)

W obrębie kilometra znajduje się ponad 30% nowoczesnej powierzchni biurowej całego Trójmiasta

Kampus Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum rekreacyjno-sportowe

Wybrane elementy charakterystyki Trójmiasta :

1 2 3 4 5 6
źródło danych: best2invest.org (lipiec 2015)
Dane ogólne
Liczba mieszkańców ~750 000
Liczba uczelni (w tym: publiczne; prywatne) 17 (3,14)
Liczba studentów 100 674
Liczba absolwentów 25 950
Poziom bezrobocia ~5%
Liczba hoteli 109
Liczba pokoi hotelowych 4382
Liczba przedszkoli (w tym publiczne; prywatne; językowe) 391 (112, 227,2)
Liczba instytucji wspierających biznes 20
Liczba dużych wydarzeń biznesowych 11