Alchemia jest miejscem w którym idea społecznej odpowiedzialności biznesu urzeczywistnia się na wielu polach. Deweloper kompleksu, firma Torus, inicjuje i uczestniczy w wielu aktywnościach związanych z ekologią, edukacją, szeroko pojętą pomocą dla potrzebujących, itp.

Sławomir Gajewski, Prezes Zarządu, Torus

Ekologia

Kompleks Alchemia poddany został certyfikacji w amerykańskim systemie oceny wysokowydajnych budynków LEED. Jest to restrykcyjny system certyfikacji narzucający na dewelopera szereg obostrzeń już na etapie projektowania inwestycji, którego celem jest zniwelowanie jej szkodliwego wpływu na środowisko.

Budowa zgodnie z tą filozofią pozwala osiągnąć znaczące oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i wody, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne dla najemców budynku. Taka inwestycje jest również znacznie bardziej przyjazna zarówno dla jej bezpośrednich użytkowników (pracowników), jak i otoczenia (okoliczni mieszkańcy).

I etap inwestycji Alchemia, jako pierwszy w Trójmieście i jeden z pierwszych w kraju uzyskał certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum, uzyskując jeden z najwyższych wyników punktowych w kraju. Kolejne etapy Alchemii również poddawane są certyfikacji.

Odpowiedzialność

Operacja RH to inicjatywa, która na stałe wpisała się już w świadomość środowiska firm będących najemcami i kooperantami Torusa. To cykliczne wydarzenie polegające na zbiórce krwi połączone jest z krótkim odpoczynkiem i posiłkiem w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni.

Inicjatywa ta, odbywająca się wcześniej na terenie kompleksu Arkońska Business Park, a obecnie już Alchemia, każdorazowo przyciąga rzesze młodych ludzi, pracowników biur, a nawet przypadkowych przechodniów.

Edukacja

Firma Torus oraz jej pracownicy aktywnie włączają się również w inicjatywy o charakterze edukacyjnym.

Firma wspiera projekt English Summer/Winter Camp, którego celem jest rozwój umiejętności językowych dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Pracownicy Torusa dzielą się swoją specjalistyczną, branżową wiedzą. Na budowie Alchemii parokrotnie gościli już przyszli inżynierowie - studenci wydziałów budownictwa czy architektury.

Pracownicy Torusa wzięli też udział m.in. w warsztatach inżynierskich CaseWeek, mających na celu zbliżenie środowiska studenckiego i biznesowego.